Porovnanie cien hotelov

Zásady ochrany osobných údajov

Iba anglická verzia zásad ochrany osobných údajov je právne záväzná. Preklady sú poskytnuté výhradne pre pohodlie používateľa. V prípade nezhody medzi prekladom a anglickou verziou bude rozhodujúcou anglická verzia.


Náš záväzok týkajúci sa ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je dôležité a my sa zaväzujeme chrániť osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme.

Tieto zásady vysvetľujú, ako používame a chránime osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a zdieľame. Ich cieľom je transparentnosť a pomoc, aby ste mali úplnú dôveru v integritu počas vášho prehliadania.


Aké druhy osobných údajov zhromažďujeme?

Osobné údaje, ktoré nám dávate

Zhromažďujeme a používame informácie, ktoré nám poskytnete. Po kliknutí na rezerváciu vás (prinajmenšom) požiadame o vaše meno a e-mailovú adresu. V závislosti od vašej rezervácie môžeme požiadať aj o vašu adresu bydliska, telefónne číslo, informácie o platbe, dátum narodenia, mená všetkých hostí, ktorí s vami cestujú, a spýtať sa na akékoľvek preferencie (napríklad preferencie ohľadom stravovania či akékoľvek obmedzenia mobility).

Existujú aj iné prípady, kedy nám poskytnete informácie. Napríklad:-

 • Pri komunikácii s naším tímom zákazníckej podpory.
 • Pri otvorení členského účtu, s ktorým budete mať prístup k exkluzívnym členským cenám, a kde si budete môcť uložiť vaše osobné nastavenia, vyhľadávania, zoznamy prianí a spravovať svoje e-mailové odbery.
 • Účasť v odporúčacích programoch alebo iných marketingových kampaniach si pravdepodobne bude vyžadovať, aby ste nám poskytli osobné údaje.

Informácie o ostatných

Ak uskutočníte rezerváciu pre niekoho iného cez túto stránku, môžete odovzdať osobné údaje tohto jednotlivca. Je však vašou povinnosťou zabezpečiť, aby osoba alebo osoby, pre ktoré ste poskytli osobné údaje, sú si vedomé toho, že ste tak urobili, a rozumejú a súhlasia so spôsobom, akým používame ich informácie (ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov).

Automatické zhromažďovanie ostatných informácií

Pri návšteve našich webových stránok alebo aplikácií automaticky zhromažďujeme určité informácie z vášho počítača alebo zariadenia. K tomu dochádza aj v prípade, ak rezerváciu neuskutočníte. Tieto údaje zahŕňajú vašu IP adresu, dátum a čas, kedy ste pristupovali k našim službám, informácie o hardvéri, softvéri alebo internetovom prehliadači, ktorý používate, a informácie o operačnom systéme vášho počítača a jazykové nastavenia zariadenia. Takisto zhromažďujeme informácie o kliknutiach a ktoré stránky vám boli zobrazené. Keď uskutočníte rezerváciu, náš systém zaregistruje, ako a na ktorej webovej stránke ste urobili rezerváciu.

V prípade používateľov mobilných zariadení zhromažďujeme aj údaje, ktoré identifikujú vaše mobilné zariadenie, nastavenia a charakteristiky špecifické pre zariadenie, výkonnosť aplikácií a ďalšiu činnosť systému.

Informácie z iných zdrojov

Takisto môžeme získať informácie o vás z iných zdrojov. Medzi ne patria obchodní partneri, ako napr. pridružení partneri a iné nezávislé tretie strany, a všetky informácie, ktoré od nich získame, sa môžu kombinovať s informáciami, ktoré ste nám poskytli vy. Keď využijete niektorý z týchto zdrojov, svoje údaje o rezervácii poskytnete nášmu obchodnému partnerovi, ktorý poskytne tieto údaje ďalej nám.

Hotely a ich menované tretie strany môžu tiež s nami zdieľať informácie o vás. Môže sa tak stať, ak máte otázky týkajúce sa vašej čakajúcej objednávky alebo keď vzniknú spory týkajúce sa vašej rezervácie.

Informácie o platbe

Ak uskutočníte cestovné rezervácie priamo v systéme hotela, ktorý využíva rezervačný systém Revato, zhromaždíme od vás údaje o platbe vrátane čísla kreditnej karty, mena držiteľa karty, dátumu platnosti, overovacieho kódu a fakturačnej adresy. Tieto údaje bezpečne ukladáme (v certifikovanom prostredí PCI-DSS) a odovzdáme informácie dodávateľovi cestovnej rezervácie na dokončenie transakcie. Upozorňujeme, že platbu spracováva dodávateľ, nie my. Súhlasíte s tým, že pred uskutočnením rezervácie prostredníctvom tejto stránky si prečítate a budete sa riadiť pravidlami a postupmi dodávateľa.

Informácie o polohe a ďalšie informácie zo zariadení

Môžeme zhromažďovať informácie o vašej polohe, ak ste dostali pokyn vášmu zariadeniu, aby odoslal takéto informácie aplikácii prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov v danom zariadení. Keď použijete aplikáciu na zariadení, zhromaždíme a použijeme informácie o vás, vrátane informácií o polohe, všeobecne podobnými spôsobmi a na podobné účely ako pri použití týchto stránok.

Môžete zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov zariadenia, aby ste vypli funkciu na zdieľanie informácií o polohe. Upozorňujeme, že zmena zdieľania polohy môže mať vplyv na niektoré funkcie našej aplikácie.


Ako využívame vaše údaje

Všeobecný účel a právny základ

Informácie o vás zhromažďujeme na nasledujúce všeobecné účely:

 • Na registráciu a správu vášho účtu.
 • Na všeobecnú komunikáciu s vami, vrátane na to, aby sme vám poskytli informácie o nás.
 • Aby sme vám umožnili rezerváciu hotelového ubytovania.
 • Aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a pripomienky.
 • Na meranie záujmu o naše produkty a zlepšenie našich produktov, služieb a tejto webovej stránky.
 • Na zapájanie sa do priameho marketingu alebo aby sme vás upozornili na špeciálne ponuky a produkty či služby, ktoré vám ponúkame my alebo naši partneri, ktoré by vás mohli zaujímať v súlade s vašimi označenými preferenciami.
 • Na iné prispôsobenie vašich skúsenosti s nami, vrátane úprav prispôsobených reklám, ktoré sa vám zobrazujú na iných webových stránkach.
 • Na vyžiadanie si informácií od vás, okrem iného aj prostredníctvom prieskumov.
 • Na riešenie sporov alebo odstraňovanie problémov.
 • Aby sme zabránili potenciálne zakázaným alebo nezákonným činnostiam.
 • Na uplatnenie dodržiavania našich Zmluvných podmienok.
 • A na iné spôsoby, ktoré budú opísané v momente zhromažďovania údajov.

Aby sme mohli použiť vaše osobné údaje ako je uvedené vyššie, spoliehame sa na nasledujúce právne základy

 • Uzavretie zmluvy: použitie vašich informácií môže byť nevyhnutné na uzavretie zmluvy, ktorú ste s nami iniciovali. Ak napríklad využívate naše služby na uskutočnenie online rezervácie, vaše údaje použijeme na splnenie našej povinnosti vykonať a spravovať túto rezerváciu.
 • Oprávnené záujmy: môžeme použiť vaše údaje na naše oprávnené záujmy, ako napríklad poskytnutie vám najvyhovujúcejšieho obsahu z webovej stránky, e-mailov a bulletinov, na zlepšenie a propagovanie našich produktov a služieb a obsahu na našich webových stránkach a na administratívne účely, odhaľovanie podvodov a na právne účely vrátane sporov medzi našimi obchodnými partnermi.

Podeľte sa o svoje údaje s treťou stranou

Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi subjektmi:

 • Dodávateľmi vrátane s hotelmi alebo inými zástupcami tretích strán, ktorí vaše rezervácie uskutočňovali. Na celej tejto lokalite a jej pridružených stránkach sú všetky produkty a služby od dodávateľov tretích strán dodávané ako také. Informácie, ktoré zdieľame s dodávateľmi s cieľom uľahčiť rezerváciu, budú zvážené v súlade s platnými zásadami ochrany osobných údajov dodávateľov, okrem informácií o platbách. Informácie o platbe budeme zdieľať iba vtedy, keď to bude potrebné na uskutočnenie cestovnej rezervácie sprostredkovanej cez túto stránku alebo ak bola rezervácia vykonaná na tejto stránke, a dodávateľov obmedzujeme v používanií údajov o platbách na tieto účely.
 • Musíte si prečítať zásady ochrany osobných údajov, podmienky používania a iné pravidlá každého dodávateľa v oblasti cestovného ruchu, ktorého produkty a služby si zakúpite prostredníctvom tejto stránky. Upozorňujeme, že títo dodávatelia vás tiež môžu kontaktovať, ak to bude potrebné, za účelom získania ďalších informácií o vás alebo vašich cestovných plánoch, aby vám uľahčili vaše cestovné rezervácie alebo za iným účelom, v súlade s postupmi opísanými v ich zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania.
 • Dodávateľmi tretích strán, ktorí poskytujú služby alebo funkcie v našom mene vrátane obchodnej analýzy, spracovania platieb, služieb zákazníkom, marketingu, vzťahov s verejnosťou, distribúcie prieskumov a predchádzania podvodom. Môžeme tiež udeliť dodávateľom tretích strán oprávnenie na zhromažďovanie informácií v našom mene, vrátane, ak je to potrebné, napríklad, na prevádzku funkcií našich webových stránok alebo na uľahčenie poskytovania online inzercie prispôsobenej vašim záujmom. Dodávatelia tretích strán majú prístup k údajom a môžu zhromažďovať informácie iba vtedy, keď sú potrebné na vykonávanie ich funkcií.
 • Obchodnými partnermi, s ktorými môžeme spolu ponúkať produkty alebo služby. Budete môcť posúdiť, či je tretia strana zapojená do produktu alebo služby, o ktorú ste požiadali, pretože jej názov sa zobrazí buď s naším, alebo samostatne. Ak sa rozhodnete pre prístup k týmto voliteľným službám, môžeme sa o vaše informácie deliť s týmito partnermi vrátane o vaše osobné údaje. Nezabúdajte, že my nekontrolujeme zásady používania osobných údajov týchto obchodných partnerov tretích strán a oni vás môžu oslovovať v rámci priameho marketingu.
 • Pridruženými webovými stránkami: ak ste boli presmerovaní na túto webovú stránku z inej webovej stránky, môžeme sa deliť o vaše registračné informácie, ako napríklad vaše meno a e-mailovú adresu s uvedenou webovou stránkou, ktorá vás presmerovala. Neustanovili sme obmedzenia na používanie osobných údajov pre webové stránky, ktoré vás presmerovali a odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok, ktoré vás presmerovali na túto stránku.
 • Vašou miestnou pobočkou: Aby sme podporili využívanie našich služieb, vaše údaje môžu byť zdieľané s dcérskymi spoločnosťami a príbuznými subjektmi podnikovej skupiny, ktoré sú pre nás poskytovateľmi služieb, a to aj vo vzťahu k službám zákazníckej podpory.

Tiež môžeme zdieľať vaše údaje, ak sa podľa nášho vlastného uváženia domnievame, že takéto zverejnenie je potrebné:

 • Na dodržiavanie legitímnych a vymáhateľných predvolaní, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov; na vytváranie alebo uplatňovanie našich zákonných práv; na obhajobu právnych nárokov; alebo ak to vyžaduje zákon. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo vzniesť alebo zrieknuť sa akejkoľvek právnej námietky alebo práva, ktoré máme k dispozícii;
 • Na vyšetrovanie, predchádzanie alebo prijímanie opatrení týkajúcich sa nelegálnych alebo podozrivých nezákonných činností; na ochranu a obhajobu práva, majetku alebo bezpečnosti tejto spoločnosti a našej dcérskej spoločnosti, našich zákazníkov alebo iných osôb; a v súvislosti s našimi zmluvnými podmienkami a inými dohodami; alebo
 • v súvislosti s podnikovou transakciou, ako je odpredaj, zlúčenie, konsolidácia alebo predaj aktív alebo v prípade nepravdepodobnej udalosti bankrotu.

Okrem toho, ako je uvedené vyššie, budete upozornení, keď budú vaše osobné informácie o vás zdieľané s tretími stranami a budete mať príležitosť rozhodnúť sa, aby sme sa o tieto informácie ďalej nedelili.


Ochrana vašich údajov

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Môžeme v našom archíve uchovať určité informácie súvisiace s vaším účtom, a to aj na účely analýzy a integrity záznamov. Obdobie, počas ktorých uchovávame vaše informácie, závisí od účelu, na ktorý sme ich od vás zhromaždili, a na ktorý ich používame.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je to potrebné pre naše obchodné účely alebo v súlade so zákonnými požiadavkami. Niektoré informácie môžeme uchovávať po určitom čase po tom, ako ste s nami uzavreli zmluvu alebo ste si vyžiadali vymazanie informácií, ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností alebo na uplatňovanie, ochranu alebo stanovenie zákonných práv.

Ako môžete kontrolovať údaje, ktoré ste nám poskytli

Vaše práva a voľby týkajúce sa zhromažďovania a používania vašich údajov:

 • Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete svoje osobné údaje, hoci to môže byť potrebné na využitie niektorých funkcií ponúkaných na týchto stránkach.
 • Máte právo sa nás opýtať, aké osobné údaje o vás máme kliknutím tu.
 • Uvítame, ak nás budete informovať o aktualizácii vašich osobných údajov, aby boli relevantné pre ich zamýšľané použitie, presné a úplné. Informácie, ktoré ste nám poskytli, si môžete prezerať, pridávať alebo aktualizovať, navštívením stránky profilu na našich webových stránkach. Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak ste si vytvorili účet
 • Môžete tiež pridať alebo aktualizovať informácie a zavrieť svoj účet, ako je popísané vyššie. Ak sa rozhodnete účet zrušiť, váš účet deaktivujeme a vaše údaje z profilu odstránime.
 • Svoje údaje môžete vymazať kliknutím tu.
 • Pošleme vám e-mail na potvrdenie vašej žiadosti. Upozorňujeme, že po vymazaní vašich informácií sa nebudete môcť prihlásiť ani pristupovať k žiadnym osobným údajom. Môžete si však kedykoľvek otvoriť nový účet.
 • Keď sa zaregistrujete ako člen tejto stránky, budete mať príležitosť uviesť vaše marketingové preferencie a dostanete na výber, či chcete od nás dostávať e-mailové marketingové správy. Ako registrovaný člen si môžete kedykoľvek upraviť svoje voľby prostredníctvom Nastavenia e-mailu na stránke svojho profilu.
 • Bez ohľadu na to, či ste sa zaregistrovali ako členovia alebo nie, dostanete tiež možnosť odhlásiť sa z propagačných správ v každom takomto e-maile od nás.

Upozorňujeme, že vám môžeme posielať ďalšie oznámenia, vrátane oznámení o službách a administratívne správy týkajúce sa vášho účtu.

Ako chránime vaše údaje

Dodržiavame rozumné postupy na zabránenie neoprávnenému prístupu k osobným údajom a zneužitiu osobných údajov.

Používame vhodné technológie a postupy auditu na ochranu a zabezpečenie osobných údajov, ktoré nám dáte. Aj keď žiadne webové stránky nemôžu zaručiť úplnú bezpečnosť, implementovali sme a dodržiavame vhodné fyzické, administratívne, technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, pred neoprávneným alebo nezákonným prístupom, rušením, úpravou, používaním alebo zverejnením a proti ich náhodnej strate, poškodeniu, zmene alebo zničeniu.

Len oprávnené osoby majú povolenie pristupovať k osobným údajom počas svojej práce a môžu tak urobiť iba za účelom ich využitia na povolené obchodné funkcie. Okrem toho používame šifrovanie pri prenose vašich osobných informácií medzi vašim a našim systémom a medzi našim systémom a systémom ďalších strán, s ktorými sa delíme o citlivé informácie, a taktiež využívame brány firewall a systémy na detekciu narušenia, ktoré pomáhajú zabrániť neoprávneným osobám získavať prístup k vašim informáciám.

Údaje týkajúce sa detí

Žiadna osoba mladšia ako 18 rokov nesmie používať tieto služby. Nebudeme vedome zbierať osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov a odstránime všetky informácie,o ktorých sme zistili, že boli získané alebo prijaté bez výslovného súhlasu od či vysloveného súhlasu v mene rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa.


Externé prepojenie

Táto webová stránka môže obsahovať prepojenia na webové stránky tretích strán. Ak pristupujete k iným webovým stránkam z prepojení uvedených na našich webových stránkach, prevádzkovatelia týchto webových stránok môžu od vás zhromažďovať informácie, ktoré budú používať v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od týchto zásad ochrany osobných údajov. Odporúčame vám prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov uvedené na týchto webových stránkach s cieľom porozumieť ich postupom pri zhromažďovaní, používaní a sprístupňovaní osobných údajov.


Medzinárodné prenosy

Sme povinní vás informovať o medzinárodných prenosoch. Vždy venujeme veľkú pozornosť tomu, aby sme vykonali náležitú kontrolu všetkých našich profesionálnych subdodávateľov, prijali správne informácie a auditové kontroly a chránili vaše osobné údaje. Koniec koncov, dôverujete našej povesti.

Vaše údaje budú uložené a spracované našimi servermi, ktoré môžu byť umiestnené mimo krajiny/regiónu, v ktorých žijete, a mimo akejkoľvek nadnárodnej únie (vrátane Európskeho hospodárskeho priestoru). Niektoré spoločnosti tretích strán, sprostredkovatelia a dodávatelia, ktorí poskytujú služby v našom mene, môžu byť prinútené prijímať a/alebo prenášať vaše osobné údaje na medzinárodnej úrovni za účelom poskytovania svojich služieb.

Niektoré územia nemusia mať rovnaké právne predpisy o ochrane osobných údajov ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo tak, ako sú stanovené vo vašej krajine trvalého bydliska. Organizácie, s ktorými zdieľame osobné informácie, sa môžu zdržiavať v krajinách bez rovnakých ochranných opatrení, ktoré sa uplatňujú podľa vašich miestnych zákonov, a pravdepodobne nebudete môcť požiadať o nápravu v alternatívnej jurisdikcii.

Potvrdzujeme, že všetky informácie o platbe sú VŽDY uložené v technologickom prostredí kompatibilnom so štandardom PCI-DSS, ktoré je externe kontrolované a NIE je poskytované žiadnej inej strane okrem ubytovateľa, s ktorým máte zmluvu.

Používaním našich služieb a poskytnutím nám vašich osobných údajov súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje, ak sú poskytnuté, budú prenesené mimo vášho národného alebo nadnárodného trvalého bydliska v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.


Zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme v budúcnosti upravovať alebo meniť. Dátum, kedy boli naposledy vykonané revízie týchto zásad ochrany osobných údajov, uvedieme v spodnej časti tejto stránky, a akékoľvek revízie nadobudnú účinnosť tretí pracovný deň po zverejnení týchto zásad. Odporúčame vám, aby ste skontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov a prečítali si najaktuálnejšiu verziu.


Ako nás kontaktovať

Pre žiadosti o preverenie alebo vymazanie údajov – kliknite tu.

Ak je vaša záležitosť zložitá, náš úradník pre ochranu údajov sa zaväzuje riešiť akékoľvek obavy, ktoré môžete mať týkajúce sa vašich osobných údajov, ako napríklad naše narábanie s nimi, ich používanie, zverejňovanie či správu.

S našim úradníkom pre ochranu údajov sa môžete kontaktovať e-mailom alebo poštou použitím nižšie uvedených údajov.

E-mailom: legal@hotelscombined.com

Poštou:

(Pre obyvateľov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru)

Úrad pre ochranu údajov
c\o HotelsCombined Pty Ltd
Level 1, 7 Kelly Street
Ultimo NSW 2007 Austrália

(Pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru)

Tajomník pre úradníka pre ochranu údajov
c\o HotelsCombined Pty Ltd
3rd Floor, 24 Chiswell Street
Londýn, EC1Y 4YX, HM Anglicko

Vynaložíme primerané úsilie na prešetrenie vašich obáv, a napravíme akékoľvek problémy vyplývajúce z nedodržania našich povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov a čo najrýchlejšie vás budeme informovať o výsledku.


Právne informácie

V týchto zásadách označenie „my“, „nás“ a „naše“ sa vzťahuje na akékoľvek webové stránky alebo aplikácie (vrátane mobilných), ktoré vlastní alebo prevádzkuje spoločnosť HotelsCombined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554) registrovaná v Austrálii, ktorá plní úlohu zástupcu alebo splnomocnenca, alebo je poverená inou stranou, v závislosti od okolností.

Tieto zásady boli naposledy aktualizované dňa 17. mája 2018.

Hľadať ubytovanie

Izba 1:

dospelí: 2 zmeniť konfiguráciu

Nájdeme vám viac hotelov

Porovnajte všetky najznámejšie rezervačné portály v rámci jediného hľadania a nájdite svoj vysnený hotel. Je to tak jednoduché.

Záruka najlepšej ceny

Žiaden poplatok za rezerváciu, žiadna prirážka. To vám sľubujeme.

Cestujúci nás milujú

Minulý rok využilo naše služby vyše 400 miliónov cestujúcich, aby sme im pomohli nájsť najlepšie ponuky ich vybraných hotelov.

© 2019