Povoliť súbory cookie

Používame technické, analytické a marketingové súbory cookie, aby sme pre vás vylepšili naše služby.
Vaše údaje zostávajú anonymné.

Viac informácií on našich súboroch cookie a zásadách ochrany údajov

Porovnanie cien hotelov

Podmienky používania


Tieto Podmienky používania určujú podmienky, za ktorých spoločnosť HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (my, nás alebo našu) poskytuje prístup k Webovej lokalite a Informáciám.

1. Definície

V týchto Podmienkach používania:

Informácie reprezentujú všetky informácie dostupné na tejto Webovej lokalite, a to vrátane informácií o:

 1. dostupnosti hotelových izieb,
 2. cenách hotelových izieb,
 3. popisov a fotografií hotelov,
 4. vybavenia hotelov,
 5. recenzií zákazníkov a
 6. komentárov.

Povolený účel reprezentuje použitie na účel porovnávania cien hotelového ubytovania a služieb v spojení s vykonávaním rezervácií a/alebo organizácií ciest, okrem opätovnej publikácie alebo prezentovania akýchkoľvek informácií zákazníkom elektronickou cestou.

Ponuka od inej spoločnosti reprezentuje tovar a služby ponúkané inou spoločnosťou.

Webová lokalita reprezentuje webovú lokalitu, ktorá je dostupná na adrese hotelscombined.sk.


2. Prístup

Prístupom na túto Webovú lokalitu:

 1. súhlasíte s týmito Podmienkami používania a
 2. prehlasujete, že ste dosiahli vek 18 rokov.

3. Zakázané činnosti

Nie je najmä povolené:

 1. reprodukovať v materiálnej forme, publikovať, verejne publikovať, odovzdávať verejnosti, či upravovať akékoľvek Informácie alebo ich časti za iným, než Povoleným účelom,
 2. získavať ani monitorovať Informácie alebo ich časti použitím robotov, spiderov, scraperov či akýchkoľvek iných automatických programov bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,
 3. porušovať obmedzenia definované v súboroch robots.txt v hlavičkách Webovej lokality, či obchádzať akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré slúžia na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k Webovej lokalite,
 4. podnikať akékoľvek kroky, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať bezdôvodnú či neprimerane nadmernú záťaž pre našu infraštruktúru (DoS),
 5. pokúšať sa meniť, prekladať, adaptovať, upravovať, dekompilovať, prevádzať na strojovú úroveň či spätne analyzovať akékoľvek softvérové programy, ktoré používame v súvislosti s Webovou lokalitou.

4. Náhrada škody

Zbavujete nás zodpovednosti za všetky náklady, nároky, pohľadávky, zodpovednosti, výdavky, poškodenia a straty spôsobené vaším využívaním Informácií, či akýchkoľvek ich častí, za iným, než Povoleným účelom.


5. Overovanie Informácií a prijatie rizika

5.1 Overovanie Informácií

Pred akceptovaním alebo využitím akejkoľvek Ponuky od iných spoločností je nutné, aby ste si overili presnosť daných Informácií.

5.2 Prijatie rizika

Prijímate všetky riziká spojené s:

 1. používaním tejto Webovej lokality a Informácií, ktoré sú na nej uvedené a
 2. akceptovaním a využívaním akýchkoľvek Ponúk od iných spoločností.

6. Bez záruky

Nezaručujeme:

 1. presnosť, kvalitu, úplnosť ani spoľahlivosť Webovej lokality, Informácií na nej uložených a Ponúk od iných spoločností,
 2. že Webová lokalita a Informácie neobsahujú chyby, vírusy a nie sú zraniteľné voči neoprávneným prístupom či hackerom.

7. Zodpovednosť

7.1 Obmedzenie

V rozsahu podmienok vyplývajúcich zo Zákona o obchodných aktivitách 1974 (Zb) platných pre nami dodávané služby je naša zodpovednosť za akékoľvek porušenie daných podmienok obmedzená na opätovné dodanie služieb alebo náhradu nákladov za opätovné dodanie služieb.

7.2 Vylúčenie

Okrem tých podmienok, ktoré sú právne nevylúčiteľné, sú všetky ostatné podmienky – okrem podmienok výslovne uvedených v Podmienkach používania – vylúčené.

7.3 Obmedzenie zodpovednosti

S ohľadom na vyššie uvedené ustanovenie 7.1 je naša maximálna celková zodpovednosť obmedzená na 100 AUD.

7.4 Vylúčenia zodpovednosti

Za žiadnych podmienok nenesieme zodpovednosť (podľa zmluvy, sporu, či inak) za akékoľvek následné, zvláštne, náhodné alebo nepriame straty alebo poškodenia, vrátane straty zisku, vzniknuté v súvislosti s týmito Podmienkami používania.


8. Všeobecné ustanovenia

8.1 Úplnosť

Tieto Podmienky používania obsahujú kompletnú dohodu medzi stranami a nahrádzajú akúkoľvek skoršiu komunikáciu medzi stranami.

8.2 Dodatky a úpravy

Tieto Podmienky používania môžeme bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

8.3 Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto Podmienky používania sa riadia a sú vykladané v súlade so zákonmi Nového Južného Walesu. Výhradne sa podriaďujete jurisdikcii súdov daného štátu a Austrálskeho zväzu v súvislosti s akýmikoľvek právnymi záležitosťami, ktoré vzniknú alebo súvisia s týmito Podmienkami používania.

Hľadať ubytovanie

Izba 1:

dospelí: 2 zmeniť konfiguráciu

Nájdeme vám viac hotelov

Porovnajte všetky najznámejšie rezervačné portály v rámci jediného hľadania a nájdite svoj vysnený hotel. Je to tak jednoduché.

Záruka najlepšej ceny

Žiaden poplatok za rezerváciu, žiadna prirážka. To vám sľubujeme.

Cestujúci nás milujú

Minulý rok využilo naše služby vyše 400 miliónov cestujúcich, aby sme im pomohli nájsť najlepšie ponuky ich vybraných hotelov.

© 2020